De Klimaatwake

wekelijkse rondgang rond ministerie van EZK

begonnen op 13 januari 2022

Tijdens de kabinetsformatie van 2021 waakten we 203 dagen, dag en nacht, voor daadkrachtiger, rechtvaardiger klimaatbeleid. In estafettevorm. We beëindigden het waken in die vorm op 16 december. Ook het nieuwe kabinet blijven we wijzen op de noodzaak van een crisisaanpak voor het klimaat. Daartoe lopen we wekelijks (op donderdag, vanaf 12:00) 7 keer rond het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanaf de ingang van de Tweede Kamer. Schrijf je hier in om mee te lopen.

Als Klimaatwakers houden we contact met elkaar, ook over andere klimaatinitiatieven. De contactgegevens die je invult in deze inventarisatie delen we met elkaar. ‘Netwerken’ maakt het mogelijk om elkaars initiatieven te versterken. Dat doen we vooral via de WhatsApp groep Klimaatwake Vervolg, dus wordt daarvan hier lid als je mee wilt praten en/of mee wilt doen!

We gaan de vlaggetjes met hartenkreten uit de 1e fase van de Klimaatwake en de klimaatinitiatieven van onze ondersteunende organisaties tentoonstellen. Onder andere in een Haags informatie- en inspiratiecentrum voor klimaatrechtvaardigheid.

leer meer over de actie

EERSTE FASE (KABINETSFORMATIE)

Tijdens de kabinetsformatie, van april tot en met december 2021, waakten zo’n 800 Klimaatwakers continu, in estafettevorm, (met uitzondering van het zomerreces) voor rigoureus en rechtvaardig klimaatbeleid. 203 dagen lang, dag en nacht. Overdag eerst bij het Catshuis en vanaf half oktober bij de Tweede Kamer. ’s Nachts vanuit huiskamers in heel Nederland. De politiek dreigde de laatste afslag naar een leefbare aarde te missen, volgens initiatiefnemer Rozemarijn van ‘t Einde.

De Klimaatwake wordt mee gedragen door zestig organisaties, waaronder humanitaire hulporganisaties, politieke jongerenorganisaties, agrarische organisaties en religieuze organisaties. Zie onderaan deze homepage.

Persberichten eerste fase:

de klimaatwake in de media

Meer informatie over De Klimaatwake

Wat is het idee?

We lopen wekelijks met zeven koppels Klimaatwakers zeven rondes rond het verantwoordelijke Ministerie tot de overheidsbescherming van onze op fossiele energie gestoelde economie afbrokkelt.

Hoe doe je dat, waken?

Waken is betrokken en ingetogen aanwezig zijn en uithoudingsvermogen tonen. Dat kan in stilte, je kunt een gesprek voeren met je medewaker en je kunt via je mobiele telefoon contact houden met medewakers thuis. Je toont op jouw manier betrokkenheid bij de klimaatcrisis. Niet luidruchtig. Niet massaal, anders dan dat we dit samen vol willen houden zo lang het nodig is.

Waarom nu?

De keuzes die komende jaren gemaakt worden over het klimaat zijn cruciaal. Het 10 januari 2022 aangetreden kabinet is het laatste dat kan bijdragen aan het onder de 1,5ºC houden van de klimaatopwarming.

Hoe kan ik meedoen?

 

 

inschrijven als waker

Loop mee op donderdag vanaf 12:00 in een van de 7 koppels wakers die om de 2 minuten vertrekken vanaf de publieksingang van de Tweede Kamer voor 7 rondes rond het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Inschrijven als STATISCHE DEMONSTRANT

IS NOG NIET MOGELIJK

Deel de actie op social media

Roep mensen in je omgeving op om een shift op zich te  nemen of de actie te delen!

schrijf in het bezorgde-burger-boek

Vertel ons jouw klimaatzorgen.

adopteer een dag

Als organisatie kun je een donderdag adopteren. Dit betekent dat jouw organisatie zorgt voor wakers gedurende die dag. Stuur ons daarover een e-mail: deklimaatwakers@gmail.com

Ondersteunende organisaties

Vragen? Stuur ons een mailtje!

3 + 13 =