Achtergrond
Klimaatwakers

hoe zijn we ontstaan?
wie zijn we?
wat willen we?

Schrijf je in als waker!

Hoe zijn wij ontstaan?
De verkiezingsuitslag.

Voor mensen die zich zorgen maken over de klimaat- en de ecologische crisis was de verkiezingsuitslag van 17 maart 2021 als een koude douche. Hoewel veel mensen in Nederland zich ernstig zorgen maken over de klimaatverandering, lijken zorgen over Corona de doorslag te hebben gegeven voor stemkeuze. Partijen die klimaatverandering ontkenden of bagatelliseerden wonnen veel stemmen. Partijen die het probleem serieus wilden aanpakken verloren veel stemmen. Het gebeurt helaas vaker dat zorgen over de Nederlandse ”identiteit” de overhand krijgen over zorgen over het klimaat.

De Klimaatwakers werden geboren toen iemand vlak na deze verkiezingsuitslag concludeerde dat er niets anders op zat dan te gaan waken: om tijdens het hele formatieproces ons hart vast te houden. Een tweede persoon was meteen enthousiast, twee dagen later lag er een plan en een week later was er een groeiend team. De behoefte aan een wake bleek breed gedragen: de ene na de andere organisatie sloot zich aan.

Veel mensen hadden na de verkiezingsuitslag behoefte aan rouw en reflectie. Wat betekent dit voor mijn toekomst en voor die van mijn kinderen? Voor de bewoners van kwetsbare landen? Is er nog hoop op de nodige verandering? En waar kunnen we die hoop dan vinden?

Vanuit die emoties is deze actie ontstaan. We zijn een groep mensen die stil willen staan bij het belang van de komende regeringsperiode. De formerende en vervolgens regerende partijen bepalen de komende paar jaar of Nederland zijn rechtvaardige bijdrage levert aan het onder de 1,5ºC blijven van de klimaatopwarming.
Door continu met onze gedachten bij klimaatverandering te zijn proberen we een krachtig signaal af te geven: Wij maken ons zorgen.

Wie zijn wij?

De Klimaatwakers zijn burgers uit alle hoeken van de samenleving. Het actie-idee ontstond tijdens een brainstormsessie van Extinction Rebellion, waarna andere personen en organisaties zich aansloten. Van hulporganisaties tot politieke jongerenorganisaties, van natuurorganisaties tot actiegroepen en van religieuze groeperingen tot agrarische organisaties. We zijn jong en oud, praktisch en theoretisch opgeleid, Nederlands en niet-Nederlands, met als gedeelde zorg onze toekomst.

We zijn zo’n breed scala aan personen en organisaties omdat klimaatzorgen gevoeld worden door een groot deel van de bevolking. Door er op een emotionele manier uiting aan te geven laten we de politiek weten hoezeer we ons zorgen maken.

We proberen de actie zo inclusief mogelijk te maken. Er is bijvoorbeeld een fonds voor vergoeding van reiskosten, mocht dat je belemmeren om naar Den Haag te komen. Ook proberen we waken vanuit huis mogelijk te maken, met telefoon of computer.

Wat willen we?

De laatste veilige grens aan de opwarming van de aarde is 1.5ºC. Alles boven de 1.5ºC gaat onverwachte, zelf-versterkende en desastreuze gevolgen hebben. In het Parijs akkoord is afgesproken dat alle landen hun best zouden doen om hun uitstoot te verminderen zodat we onder de 1.5ºC zouden blijven. Gezien de uitstoot die Nederland in het verleden heeft gedaan, moet ons land in 2025 klimaatneutraal zijn willen we ons op een rechtvaardige manier houden aan het akkoord van Parijs. Daarom dringen wij er op aan om te mikken op een klimaatneutraal Nederland in 2025.

Lees hier ons beleidsplan om weer te weten te komen over de visie achter onze organisatie.
Lees hier
onze inbreng in de internetconsultatie over het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat van Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie om te weten waarover we met hem in gesprek willen.