Achtergrond
Klimaatwakers

hoe zijn we ontstaan?
wie zijn we?
wat willen we?

Schrijf je in als waker!

Hoe zijn wij ontstaan?
De verkiezingsuitslag.

Voor mensen die zich zorgen maken over de klimaat- en de ecologische crisis kwam de verkiezingsuitslag van 17 maart als een emmer koud water over ons heen. Hoewel veel mensen in Nederland zich ernstig zorgen maken over de klimaatverandering, lijken zorgen over Corona de doorslag te hebben gegeven voor stemkeuze. Partijen die klimaatverandering ontkenden of bagetelliseerden hebben veel stemmen gewonnen, partijen die het probleem serieus willen aanpakken hebben veel stemmen verloren. Iets soortgelijks gebeurde vier jaar geleden, toen zorgen over de Nederlandse ”identiteit” het wonnen van zorgen over het klimaat. 

De Klimaatwakers werden geboren toen iemand vlak na deze verkiezingsuitslag concludeerde dat er niets anders op zat dan te gaan waken: om tijdens het hele formatieproces ons hart vast te houden. Een tweede persoon was meteen enthousiast, twee dagen later lag er een plan en een week later was er een groeiend team. De behoefte aan een wake bleek breed gedragen: de ene na de andere organisatie sloot zich aan.

Veel mensen hadden na de verkiezingsuitslag behoefte aan rouw en reflectie. Wat betekent dit voor mijn toekomst en voor die van mijn kinderen? Voor de bewoners van kwetsbare landen? Is er nog hoop op de nodige verandering? En waar kunnen we die hoop dan vinden?

Vanuit die emoties is deze actie ontstaan. We zijn een groep mensen die stil willen staan bij het belang van de komende regeringsperiode. De formerende partijen bepalen de komende paar jaar of Nederland de 1,5ºC wel of niet gaat halen.
Door 24/7 mensen te hebben die met hun gedachten bij klimaatverandering zijn, kan het een krachtig signaal afgeven: Wij maken ons zorgen.

Wie zijn wij?

De Klimaatwakers zijn burgers uit alle hoeken van de samenleving. Het actie-idee is ontstaan bij een brainstormsessie van Extinction Rebellion, waarna de organisatie is uitgegroeid tot een breed scala aan organisaties. Van hulporganisaties tot politieke jongerenorganisaties, van natuurorganisaties tot actiegroepen en van religieuze groeperingen tot agrarische organisaties. We zijn jong en oud, praktisch en theoretisch opgeleid, Nederlands of niet-Nederlands, met allemaal dezelfde zorg: onze toekomst.

We zijn zo’n breed scala aan organisaties omdat klimaatzorgen gevoeld worden door een aanzienlijk deel van de bevolking. Door er op zo’n emotionele manier uiting aan te geven via deze actie laten al onze organisaties weten aan de politiek dat ze zich zorgen maken.

We proberen de actie zo inclusief mogelijk te maken. Er is bijvoorbeeld een fonds voor vergoeding van reiskosten, mocht dat jou belemmeren om naar het Catshuis te komen. Ook proberen we het waken vanaf huis zo makkelijk mogelijk te maken, zodat iedereen zich met hun telefoon of computer kan aansluiten.

Wat willen we?

De laatste veilige grens aan de opwarming van de aarde is 1.5ºC. Alles boven de 1.5ºC gaat onverwachte, zelf-versterkende en desastreuze gevolgen hebben. In het Parijs akkoord is afgesproken dat alle landen hun best zouden doen om hun uitstoot te verminderen zodat we onder de 1.5ºC zouden blijven. Gezien de uitstoot die Nederland in het verleden heeft gedaan, moet ons land in 2025 klimaatneutraal zijn willen we ons houden aan het akkoord van Parijs. Daarom dringen wij er bij de formerende partijen op aan om aan te sturen op een klimaatneutraal Nederland in 2025.