Backup Home 1e fase

De Klimaatwakers

De laatste shift van de estafettewake heeft plaatsgevonden op 16 december 2021

Tijdens de kabinetsformatie vroegen we 203 dagen en nachten lang onophoudelijk aandacht voor de noodzaak van een daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid. Op 16 december beëindigden we het waken in die vorm. Het coalitieakkoord geeft niet de garantie dat er een crisisaanpak komt voor het klimaat. Dat vraagt om andere vormen van actie!

we gaan na beëdiging van het kabinet verder in aangepaste vorm

We houden contact met elkaar. De contactgegevens die je invult in deze inventarisatie delen we met elkaar. Dat maakt ‘netwerken’ mogelijk: initiatieven voor beter klimaatbeleid met elkaar delen en elkaar daarin versterken.
We gaan onze vlaggetjes met hartenkreten op diverse plaatsen tentoonstellen en we blijven na het Kamerreces regelmatig (waarschijnlijk wekelijks) bij het gebouw van de Tweede Kamer aandacht vragen voor de noodzaak van voortvarender klimaatbeleid.

Doe mee met Arleta, Harry, Jan en Wim en praat mee over het invullen, aanpassen en uitbreiden van onze plannen in WhatsApp groep Klimaatwake Vervolg.

leer meer over de actie

PERSBERICHTEN

 

 

Klimaatwake

De Klimaatwakers waken al ruim 2000 uur, dag én nacht voor rigoureus en rechtvaardig klimaatbeleid in het regeerakkoord. Overdag bij het Catshuis en ’s nachts vanuit huiskamers door heel Nederland. ‘’De politiek en het bedrijfsleven dreigen de laatste afslag naar een leefbare aarde te gaan missen,’’ aldus initiatiefnemer van de wake Rozemarijn van ‘t Einde, ‘’We hopen tegen de klippen op dat er ingrijpend klimaatbeleid wordt opgenomen in het regeerakkoord. Daarom waken we vastberaden, elke dag, elke nacht. We halen kracht en inspiratie uit de ontmoeting met elkaar en proberen vanuit die verbinding een weg te vinden in de enorme uitdaging waar we voor staan.’’

 

 


De Klimaatwake wordt ondersteund door vijftig partnerorganisaties, waaronder humanitaire hulporganisaties, zeven politieke jongerenorganisaties, agrarische organisaties en religieuze organisaties. Zo’n 750 mensen waakten al twee of drie uur mee.

 

 

 

 

 

 

Eerdere persberichten:

Klimaatwake bij Catshuis hervat: ”We laten ons raken door wat er op het spel staat” (26 augustus 2021)

Hartenkreet Klimaatwakers aan Kamerleden ‘Laat de hoop op een toekomst niet uitdoven’ (6 juli 2021, overhandiging manifest aan elf politieke partijen )

Al 1000 uur wake tijdens kabinetsformatie (31 mei 2021)

Al een week non-stop klimaatwake: brede belangstelling vanuit maatschappelijke organisaties en publiek (26 april 2021)

Verontruste burgers starten maandenlange klimaatwake bij Catshuis (19 april 2021)

 

De klimaatwake in de media

Meer informatie over De Klimaatwakers

Wat is het idee?

Tijdens de formatie zullen op elk moment van de dag mensen waken voor de klimaat- en ecologische crisis. We waken vanwege de slachtoffers die nu al vallen, we waken omdat er belangrijke beslissingen genomen gaan worden en we waken omdat het noodzakelijk is dat er nu actief klimaatbeleid komt.

Hoe doe je dat, waken?

Waken is betrokken en ingetogen aanwezig zijn. Je mag dit doen op een manier die jij prettig vindt: zo kun je in stilte waken of een gesprek voeren met je medewaker. Je mag ook bidden of zachtjes zingen. Zo lang je maar op jouw manier betrokken bent bij de klimaatcrisis.

Waarom nu?

De keuzes die de komende jaren gemaakt worden over het klimaat zijn cruciaal. Het komende kabinet is het laatste dat ertoe kan bijdragen dat de opwarming van de aarde onder de 1,5ºC blijft. We moeten zo snel mogelijk en op een rechtvaardige manier klimaatneutraal worden

Hoe kan ik meedoen?

 

 

inschrijven als waker

Van 08:00 tot 17:00 zijn er wakers op de Bezuidenhoutseweg tegenover de Tweede Kamer, van 17:00 tot 08:00 waken mensen vanuit huis. Meld je aan voor één of meerdere shifts om zo de wake in stand te houden.

Inschrijven als sfeerbeheerder

IS NIET MEER MOGELIJK!!

Deel de actie op social media

Roep mensen in je omgeving op om een shift op zich te  nemen of de actie te delen!

schrijf in het bezorgde-burger-boek

Vertel ons jouw klimaatzorgen.

adopteer een dag/nacht

Als organisatie kun je een hele nacht of dag adopteren. Dit betekent dat jouw organisatie zorgt voor wakers gedurende een dag of nacht.

Aangesloten organisaties

Vragen? Stuur ons een mailtje!

10 + 10 =